State Championships Winners

STATE CHAMPIONSHIPS

B GRADE STATE CHAMPIONSHIPS

DEVELOPMENT SHIELD STATE CHAMPIONSHIPS

MINOR LEAGUE STATE CHAMPIONSHIPS (MACHINE PITCH)

  • 2011 - Kalamunda Rangers
  • 2012 - Carine Cats
  • 2013 - Carine Cats
  • 2014 - Carine Cats
  • 2015 - Carine Cats
  • 2016 - Carine Cats Blue
  • 2017 - Carine Cats
  • 2018 - Carine Cats Blue

State Championships History